Toiminnassa panostetaan asiakkaiden hyvään oloon ja elämänlaatuun. Tavoitteena on tarjota laadukasta, ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää hoivaa ikääntyneille elämän loppuun saakka. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään saumatonta yhteistyötä ikäihmisten sidosryhmien kanssa. Hoivakodin tiloissa on mahdollisuus saada palveluja muiden erilaisten hyvinvointipalvelualojen yrittäjien toimesta, kuten fysioterapeutin, jalkahoitajan, parturi-kampaajan, kauppa-auton ja kirjaston palveluja.

Sidosryhmäyhteistyö

Asiakkaiden terveydenhoitoa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Lääkärin kotikäynnit ja viikoittaiset puhelinkonsultaatiot, apteekkihenkilökunnan lääkeasiantuntemus, suuhygienistien ja hammaslääkärien kotikäynnit ym. ammattilaisten kanssa tehtävä yhteistyö täydentää tarjottavia palveluja. Vaativammassa elämän saattohoitovaiheessa voidaan tarjota hoito asiakkaalle elämän viime hetkeen asti kotisairaalan palvelujen turvin.