Hoivakoti Iltarauha tarjoaa pitkäaikaisasumispalvelujen lisäksi myös lyhytaikaispalveluja mm. omaishoitajien vapaapäivien tai sairaalasta toipumisen ajaksi. Asiakkaaksi on mahdollisuus tulla kotikunnan maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai omalla kustannuksella.

Palvelu­setelin käyttö

Kotikunnalta on mahdollisuus saada asumispalveluihin palveluseteli silloin, kun palvelukartoituksessa on tullut ilmi, ettei asiakas kykene turvallisesti asumaan omassa kodissaan tukipalvelujenkaan turvin. Palvelusetelin avulla asiakas voi itse valita mieleisensä palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluntarjoajista. Palvelusetelin arvo määräytyy yleensä asiakkaan tulojen mukaan. Kunta myöntää asiakkaalle tietyn suuruisen palvelusetelin, jolla asiakas voi maksaa saamastaan palvelusta. Lisätietoa palvelusetelistä saa oman kunnan palveluohjaajilta.

Asiakkaalla on mahdollisuus saada kustannuksiin KELA:n hoito- ja asumistukea. Hoiva- ja hoitopalveluiden maksuihin on mahdollista hakea verottajalta kotitalousvähennystä.