Palvelujen toteuttamisen perustana on asiakkaiden toimintakyvyn, perusturvallisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista yksilöllisesti laaditun hoiva- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti vuorokauden ympäri. Hoivantarvetta ohjaa asiakkaan yksilölliset, henkilökohtaiset tarpeet, jotka kartoitetaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Palveluja toteutetaan kuntouttavan hoitotyön periaatteella asiakkaan toimintakykyä ylläpitäen ja hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Toimintaa ohjaavia muita keskeisiä arvoja ovat asiakkaan ihmisarvon, yksilöllisyyden ja tasavertaisuuden kunnioittaminen sekä turvallisen ja kodinomaisen asuinympäristön luominen.

Ystävällinen ja sydämellinen kohtaaminen

Henkilökunnan toiminnan lähtökohtana on ystävällinen ja sydämellinen kohtaaminen sekä asiakkaan että hänen läheistensä kanssa. Tavoitteena on ensisijaisesti asiakkaan ja hänen läheistensä tyytyväisyys ja luottamus toimintaan. Omaiset voivat vierailla hoivakodissa joustavasti omien ja asiakkaan aikataulun mukaisesti ja halutessaan vaikka yöpyä hoivakodin tiloissa. Omaiset voivat myös osallistua asiakkaan arjen toimintoihin mahdollisuuksiensa mukaan.